Weblog Terra Maja

Onmogelijke figuren

De onmogelijke driehoek

driehoek

Deze driehoek laat zien hoe makkelijk de hersenen zichzelf bedriegen: de eerste indruk is 'een driehoek', pas bij nader inzien concludeert het brein dat er niets van klopt.

De 'onmogelijke driehoek' is een basisfguur in dit genre. Hij is ontworpen door de Zweedse kunstenaar Oscar Reutersvärd (1915-2002), die zijn hele leven lang dit soort prenten maakte.

De wiskundige Roger Penrose was lyrisch over de simpele constructie. Hij noemde het 'impossibility in it's purest form'.

 

De onmogelijke vork

Een andere basisfiguur van Reutersvärd is de 'onmogelijke vork' of 'duivelsvork'. Hier is goed te zien dat het begrip 'onmogelijkheid' niet onmiddellijk optreedt, maar pas als de blik van links naar rechts langs de figuur glijdt. 

Het oog heeft tijd nodig om een figuur te zien, om uit de delen een geheel te maken. Pas na enkele seconden concludeert het brein dat dat niet mogelijk is. Onmogelijkheid heeft tijd nodig.

 

fork_drawing


 
Maurits Escher
 
Onmogelijke figuren werden wereldwijd bekend door de tekeningen van M.C. Escher. Zijn onmogelijke trappen en de onmogelijke waterval zijn wereldberoemd.
Zie voor een overzicht:
 
http://www.mcescher.nl/

http://home.comcast.net/~davemc0/Escher/

http://www.mathacademy.com/pr/minitext/escher/


Terug