Weblog Terra Maja

Recht of krom?

scan_twisted_cords 2
'Twisted cords' illusie

 

Het valt niet mee hier een stel rechte lijnen in te zien. Toch lopen ze evenwijdig.

Het is pas te zien wanneer je een print maakt en die horizontaal voor je ogen houdt. Als je dan langs de lijnen kijkt, blijken die keurig recht en evenwijdig naast elkaar te lopen.

De lijnen lijken op koorden waarin zwarte en witte draden in elkaar gedraaid zijn. Daaraan ontleent de illusie de naam 'twisted cords'.

De illusie ontstaat doordat het oog reageert op de verschillen in 'richting' van de witte en zwarte stukjes draad binnen een lijn.

Elk stukje bestaat uit vier verticale lijntjes die dakpansgewijs naast elkaar liggen.   Ze verschillen echter in de manier waarop ze naast elkaar liggen: sommige witte stukjes bijvoorbeeld zijn van links naar rechts schuin naast elkaar geplaatst en andere van rechts naar links. Hetzelfde geldt voor de zwarte stukjes.

Het effect is een indruk van schots en scheef geplaatste lijnstukjes. De overall indruk van de lijnen wordt bepaald door de waarneming van de lijnstukjes: de lijnen lopen naar onze mening krom.

Essentieel voor de illusie is dat zowel de witte als zwarte lijnstukjes contrasteren met de grijze achtergrond. De illusie is bijvoorbeeld veel zwakker als de achtergrond wit of zwart is. De indruk van scheefheid wordt dan alleen door de zwarte, respectievelijk witte stukjes veroorzaakt.

De illusie werd al in 1894 door H. Münsterberg beschreven naar aanleiding van patronen die wevers in hun stoffen aanbrachten. De illusie toont aan dat de waarneming niet altijd door hogere hersenprocessen gecorrigeerd kan worden: zelfs als we wéten dat het een illusie is, ontkomen we er toch niet aan.


Terug